Kim jest architekt wnętrz? Jaka jest różnica między architektem, projektantem, a dekoratorem?

by admin

Architekt wnętrz to szerokie pojęcie określające osobę, która w swoim zawodzie wykorzystuje wiedzę z wielu dziedzin nauki. Istotnym aspektem jest psychologiczne podejście do projektowania, gdzie w centrum stawia się człowieka. Zaczynamy od analizy potrzeb, posługujemy się zasadami ergonomii i antropometrii. Łączymy funkcjonalność z estetyką, gdzie na pierwszym miejscu jest funkcja. Architekt odpowiedzialny jest również za bezpieczeństwo projektowanej przestrzeni, musi brać pod uwagę wszystkie instalacje oraz konstrukcje. W zakres jego pracy wchodzi również techniczne opracowanie projektu oraz współpraca z wykonawcami, konstruktorami oraz instalatorami.

 

Projektant również zajmuje się przestrzenią pod względem estetycznym i funkcjonalnym, ale zakres jego obowiązków jest dużo mniejszy niż architekta wnętrz. Osoba projektująca nie jest odpowiedzialna za techniczną stronę projektu. Projekt kończy na etapie koncepcyjnym, nie bierze udziału w procesie wykonawczym.

 

Dekorator odpowiada tylko i wyłącznie za wizualną stronę projektu. Dobiera kolory, tkaniny, różne faktury. Stara się, aby wnętrze było spójne stylistycznie. Jest osobą wkraczającą na etapie wykończenia projektu, gdzie pracę z architektem mamy już za sobą. W odpowiedniej współpracy z klientem świetnie radzimy sobie bez dodatkowego wsparcia dekoratora. 

Leave a Comment